Kommune- og fylkestingsvalg 2019

Valgdagen er mandag 9. september. Hvis du ikke har mulighet til å stemme på valgdagen kan du levere forhåndsstemme fra og med mandag 12. august. Her får du all informasjon du trenger!

 

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Forhåndsstemmemottak på rådhuset

Forhåndsstemmemottak vil bli etablert på Frogn Rådhus i Rådhusveien 6, 1443 i Drøbak. Mottaket har følgende åpningstider:

12. august – 30. august kl. 10.00 – 15.00 (mandag – fredag)

Lørdag 31. august kl. 11.00 – 16.00

Søndag 1. september kl. 13.00 – 16.00

Mandag 2. september kl. 10.00 – 19.00

Tirsdag 3. september kl. 10.00 – 19.00

Onsdag 4. september kl. 10.00 – 19.00

Torsdag 5. september kl. 10.00 – 19.00

Fredag 6. september kl. 10.00 – 15:00

Forhåndsstemmemottaket tar imot stemmer fra velgere som er manntallsført i Frogn kommune og fra andre kommuner.

Husk å ta med legitimasjon.

 

Valgkort

Valgkortet gir deg informasjon om hvor og når du kan stemme og vil bli sendt ut av Valgdirektoratet før 10. august 2019. Du må ikke ha valgkortet når du skal stemme, men det er en fordel, fordi avkryssing i manntallet vil gå raskere.

 

Manntallet ved kommunestyre- og fylkestingsvalget

Du må stå innført i manntallet for å kunne stemme ved valget. Manntallet er en oversikt over de som har stemmerett i kommunen. Du kan undersøke om du er registrert i manntallet i Frogn kommune i manntallslistene som legges ut på servicetorget på rådhuset og på Frogn bibliotek ved Drøbak torg. Manntallet blir liggende til og med valgdagen 9. september. Hvis du flytter til Frogn kommune og blir oppført i folkeregisteret etter den 30. juni, vil du ha stemmerett i kommunen du flyttet fra. Hvis du flytter fra Frogn etter 30. juni, er det fortsatt i Frogn du vil ha stemmerett. Du må enten dra til den «riktige» kommunen på valgdagen eller bruke mulighetene du har til å forhåndsstemme. Utlegging av manntallet skjer i slutten av juli. Dersom navnet ditt ikke står i manntallet eller det er andre feil, kan du sette fram krav til valgstyret om retting.  Krav om retting kan kun gjelde feil, ikke flytting etter 30. juni 2019.  Krav om retting sendes skriftlig og begrunnet til Frogn valgstyre. Adresse: Frogn Valgstyre Postboks 10, 1441 Drøbak

 

Sametingets valgmanntall

Selv om det ikke er sametingsvalg i år skal Sametingets valgmanntall legges ut til offentlig ettersyn. Dette skjer i samme periode som manntallet til kommunestyre- og fylkestingsvalget. Krav om retting i sametingets manntall må sendes skriftlig og begrunnet til Sametingets valgstyre så raskt som mulig. Ved spørsmål om manntallet, ta kontakt med Sametinget. Adresse: Sametinget Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Karasjok.

 

Forhåndsstemmemottak i institusjon og på Frogn videregående skole

Forhåndstemmemottak i institusjoner og på Frogn videregående skole vil bli etablert i perioden 2. - 4. september på følgende steder:

Ullerud Helsebygg –      mandag 2. september, kl. 10:00-16:00

Åpningstid stemmemottaket kl. 10.00 – 14.00.

Ambulerende mottak på rom i sykehjem kl. 14.15 – 16.00

Ullerud bofellesskap –      tirsdag 3. september

Åpningstid stemmemottaket kl. 11:00-13:00.

Frogn videregående skole –      onsdag 4. september

Åpningstid stemmemottaket Kl. 11.30 – 14.30

 

Har du behov for å stemme hjemme?

Dersom du har problemer med å komme deg til et valglokale pga. sykdom eller uførhet, kan du søke om å få stemme hjemme. Søknaden må være kommet frem til Frogn kommune senest torsdag 5. september. Søknaden leveres til servicetorget i kommunen, eller fremmes pr. tlf: 64 90 60 00 eller pr. e-post til postmottak@frogn.kommune.no

 

Har du spørsmål om valget?

Du finner nyttig informasjon om valget på kommunens hjemmesider under fanen politikk og samfunn/valg 2019 og på Valgdirektoratets sider www.valg.no