Kolstad: Enighet om forslag til utbyggingsavtale

Rådmannen har nå kommet til enighet med utbyggerne, Obos Block Watne AS og Tun Eiendom AS, om forslag til utbyggingsavtale for Kolstad og Klommestein skog.

Formannskapet skal behandle spørsmålet om den omforente forslag til avtale skal legges ut til offentlig ettersyn mandag 21. september 2020. Sakens dokumenter finnes på Frogn kommunes hjemmeside under linken: https://www.frogn.kommune.no/enheter/personal-organisasjon-og-politikk/styre-rad-og-utvalg/#se:mote/moteid:636238/utvalgid:214401.

Dersom formannskapet vedtar å sende forslaget til utbyggingsavtale ut på høring, vil utbyggingsavtalen bli kunngjort på kommunens hjemmeside tirsdag 22. september 2020 med frist for merknader  22. oktober 2020.

Både forslaget til utbyggingsavtalen og forslaget til Områdeplan for Kolstad, Klommestein skog og Odalen, skal deretter til endelig behandling og eventuell vedtagelse i kommunestyret 2. november 2020.

- Jeg er svært tilfreds med at vi har nådd fram til en enighet. Forhandlingene har foregått i en tillitsfull og respektfull tone og begge parter har strukket seg langt for å få til en omforent og balansert løsning. Mot slutten tiltrådte ordfører forhandlingene og det var en styrke at både politisk og administrativ ledelse deltok i denne fasen. På kommunens side ble forhandlingene ført av kommuneadvokat Wiik og jeg er takknemlig for jobben hun gjorde, kommenterer rådmann Harald K. Hermansen. 

Se kunngjøring her: https://www.frogn.kommune.no/felles/horinger/kunngjoringer/kunngjoring-av-fremforhandlet-forslag-til-utbyggingsavtale-for-kolstad-og-klommestein-skog/