Skogbrannfare - vær varsomme!

Det tørre været vi har hatt i vårt distrikt har ført til stedvis stor fare for skog-, gress- og lyngbrann i kommunene. Nå forbys det å gjøre opp ild utendørs.

Som følge av stor fare for skog-, gress- og lyngbrann har brannsjefene i Mosseregionen, Follo, Sarpsborg, Fredrikstad, Rakkestad, Halden og Indre Østfold besluttet å inndra alle tillatelser til å gjøre opp ild utendørs. Søknader om nye tillatelser vil bli avslått. 

Det tørre været vi har hatt i vårt distrikt har ført til stedvis stor fare for skog-, gress- og lyngbrann i kommunene. Skogbrannfarevarselet (www.yr.no) viser at det kommer til å være stedvis stor fare i tiden fremover.

Vi minner samtidig om det nasjonale forbudet som forbyr bruk av åpen ild i og i nærheten av skog og annen utmark i perioden 15. april til 15. september. Brannvesenet har den siste tiden rykket ut til flere hendelser forårsaket av åpen ild. Vi ber alle om å utvise meget stor aktsomhet, og om å avstå fra å gjøre opp ild utendørs.

Se mer her: http://www.follobrannvesen.no/skogbrannfare.6214845-395630.html