Klart for trefelling

Nå starter arbeidet med å felle og beskjære trærne ved Drøbak og Frogn kirke.

Ny beplantningsplan ved kirkene

Ekorn Trepleie AS skal felle og beskjære trær ved Drøbak kirke og Frogn kirke. Arbeidet ved Drøbak kirke starter sannsynligvis allerede i morgen ved inngangen til Drøbak kirke og Badeparken.

Årsaken til felling og beskjæring er at trærne er gamle og i dårlig forfatning og arbeidet er en del av en ny beplantningsplan som skal lages for begge kirkene.

Veier kan bli delvis sperret i kortere perioder. Seremonier og arrangementer i kirkene vil ikke forstyrres av arbeidet, da det vil bli midlertidig stans i arbeidet ved slike anledninger. Arbeidet vil pågå fram til påske.