Klar med intensjonsavtale

Fem tilfredse ordførere fra Oppegård, Ski, Ås, Enebakk og Frogn har nådd fram til en intensjonsavtale for videre arbeid mot en stor Follo-kommune. Se avtalen her.

Fornøyd ordfører

Den nye kommunen skal hete Follo, og kommunesenteret skal være i Ski. Det er enighet om en rekke mål for etableringen av den nye kommunen.

Ordførerne er enige om at det har vært en god prosess. Ordfører og to politikere fra hver kommune har sittet rundt forhandlingsbordet. Forhandlingene har vart i til sammen fire dager, og ble avsluttet 3. mai. 2016. Se avtalen her.

Nå legges plattformen fram for kommunestyrene i de fem kommunene.

- Vi har hatt en god prosess. Vi startet med å bli enige om verdiene som skulle kjennetegne forhandlingene. Jeg opplever at også Frogns interesser er ivaretatt på en god måte, sier ordfører i Frogn, Odd Haktor Slåke.