Kjenner du noen med demens?

Ta vare på deg selv! Gi deg selv kunnskap gjennom pårørendeskolen for demens.

Er du pårørende eller venn til noen som har demens?

Medl deg på kurs. Det gjør det lettere å takle de utfordringene som kommer med sykdommen. Fellesskap med andre i samme situasjon kan være en viktig støtte for både pårørende og den som har demens.

Pårørendeskolen 2016:

• Er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom.             
• Det er undervisning fire kurskvelder. Gjennom faglige forelesninger og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og treffer andre i samme situasjon.     
• Har som målsetting:
- å gi økt kunnskap om sykdommen demens.                                                                                       
- å gi grunnlag for at pårørende bedre kan takle sin situasjon i forhold til nær familie og venner.                                                                                                                                          - å øke kunnskap om samhandling med mennesker med demens og dermed bedre kvaliteten på samværet både i hjemmesituasjonen og på institusjon.                                                    
- at pårørende får et bedre utgangspunkt for å stille krav om tjenester.                                               
- å bidra til å bearbeide sorg– og tapsopplevelser. 
Arrangør: Frogn kommune og Nesodden kommune i samarbeid med Follo demensforening og Nesodden Helselag
Oppstart: 10. februar 2016. Deretter 17. februar, 2. mars og 9. mars.
Påmelding: innen 29. januar 2016
Pris: Kurset koster kr. 300.
Kontakt: Demenskoordinator i Frogn kommune, tlf 977 42 298, e-post: ellen.amli.kaasa@frogn.kommune.no


Velkommen til kurs!