Kartnytt fra eiendomsregisteret

Kommunene er ansvarlige for å legge inn og rette bygningsopplysninger i Matrikkelen (Eiendomsregisteret). Vi jobber derfor kontinuerlig med å rett opp feil og mangler fra tidligere registreringer.

Vi er nå i gang med å:

  • Rette feil i koblinger mellom bygg og eiendom.
  • Rette bygningsstatus for bygg som ikke eksisterer lenger – Bygningsstatus endres til «Revet/brent».
  • Kontrollere og rette bygningsstatus for bygg og tilbygg som fortsatt bare står registrert med status «Rammetillatelse» i Matrikkelen, og er registrert med byggetillatelse før 1/1-2015.

Du kan se informasjon om eiendommen din og bygningene her: Kartverket har laget en kartløsning www.SeEiendom.no der du både kan se kart for eiendommen din og finne opplysninger om eiendommen og bygningene. I tillegg kan du logge deg inn og se informasjon om heftelser fra Grunnboken til Tinglysingen.

Kommunens kart med bygninger og eiendomsgrenser ligger her: Follokart (med kobling til Se Eiendom) Kommunekart  (Også for nettbrett og mobil)

Finner du feil eller mangler i kartene våre er det fint om du sender melding til postmottak@frogn.kommune.no