Kandidater til Akershusprisen 2017

Akershus fylkeskommune har etablert Akershusprisen for å anerkjenne fremdragende arbeid i Akershus. Nå kan du foreslå kandidater til Akershusprisen!

Akershusprisen 2017

Prisen kan tildeles personer, grupper, organisasjoner eller institusjoner som har bemerket seg med fremdragende innsats innen feltene utdanning, folkehelse, frivillighet, likestilling, kultur, næring eller trafikksikkerhet.

Akershusprisen er på 50 000 kroner og blir delt ut i løpet av våren 2017. Forslagene behandles av en jury med medlemmer fra utdanningssektoren, kultursektoren, media, næringsliv og frivillig sektor. Alle jurymedlemmene bor i Akershus.

Vi oppfordrer alle kommunene i Akershus til å komme med forslag til kandidater og legge ved en begrunnelse. Vi understreker at det ikke er noen hindring at kandidater har mottatt andre priser tidligere.

Frist for å komme med forslag er fredag 3. mars 2017.

Forslagene kan sendes til kommunikasjonsdirektør Marianne Brynildsen på e-post marianne.brynildsen@afk.no