Kafe Treffpunkt

Vi inviterer til kafékveld for alle personer med demens og deres pårørende i Frogn kommune, hjemmeboende og beboere på sykehjemmene og Ullerud bofellesskap onsdag 18. november kl. 18.00 på Raskebekken dagsenter. Velkommen!

Kafé Treffpunkt

Velkommen til hyggelig samvær med mye spøk og moro!

Servering og loddsalg med fine premier. Underholdning av den lokale sanggruppen Sansegal med sanger fra 50-tallet.

Inngang: 50 kr for pårørende.

Arrangementet støttes av Nasjonalforeningen for folkehelsen innsamlingsmidler fra TV-aksjonen 2013.