Justert mot nye tider

Frogn kommunes nye organisasjonsmodell er trådt i kraft etter at man har sett nærmere på organisasjonen og justert den for fremtiden. - Vi har oppdatert oss og er klare til å møte nye tider, både strategisk og praktisk, sier rådmann Harald K. Hermansen.

21 enheter er blitt til 13, det er nye ledere, ny organisering og nye navn i enkelte enheter. For de aller fleste innebærer organisasjonsjusteringen liten forskjell i arbeidshverdagen, men på ledernivå er det nå 13 enhetsledere som sammen med rådmannsgruppa skal stake ut veien for fremtiden.

- Den rivende samfunnsutviklingen innebærer at vi må tilpasse oss et nytt og ukjent landskap, noe som vil stille store krav til kommunenes evne til fleksibilitet og nytenkning. Vi ønsker at Frogn kommune fortsetter å gjøre en god jobb for innbyggerne, og at alle ansatte trives med arbeidet, sier rådmannen.

Vår nye organisasjon - organisasjonskart

Klikk på bildet for større versjon

Rådmannsgruppa består av rådmann Harald K. Hermansen og kommunalsjefer for de tre områdene
• Oppvekst (kommunalsjef Olav Neander)
• Plan, teknisk og eiendom (kommunalsjef Randi M. Tornås)
• Helse, omsorg og velferd (kommunalsjef Fritz A. Solhaug)

Enhetene
• Økonomi, digitalisering og IKT (enhetsleder Jo-Ragnar Finserås)
• HR, politisk sekretariat og service (enhetsleder Wenche Korpberget)
• Samfunnsplanlegging (enhetsleder Anne-Bergitte Thinn)
• Eiendom (enhetsleder Bjørn Edholm)
• Teknisk drift og forvaltning (enhetsleder Obed-Otto Schacht)
• Ullerud helsebygg (enhetsleder Ane Nordskar)
• Helse, omsorg og koordinering (enhetsleder Maria Nordlander Flatøy)
• Tilrettelagte tjenester (enhetsleder Therese Steen Johansen)
• NAV (enhetsleder Gro Ravne)
• Barnehager (enhetsleder Hege Therese Berle)
• Frognskolen (enhetsleder Linda Langås Vamnes)
• Psykososialt arbeid (enhetsleder Anne Irene Bollestad)
• Kultur og frivillighet (enhetsleder Pål Mørk)

Visste du at: 

! Enhetslederne i Frogn kommune er 4 menn og 9 kvinner
! Den yngste enhetslederen blir 39 år, den eldste er 70!
! Den største enheten i kommunen er Frognskolen
! Kommunens største arbeidsplass er Ullerud helsebygg
! Kontoret for miljørettet helsevern heter nå Kontoret for miljø og folkehelse