Jobber mot målet

Det er i dag lang ventetid på byggesøknader i Frogn. Målet er kortere saksbehandlingstid innen utløpet av 2019. For å få til dette, vil enheten fokusere på saksbehandling av innkomne søknader. Det vil derfor bli reduserte åpningstider for byggesaksveiledning på servicetorget fra nyttår 2019. Ny tid er tirsdag kl 09.00-14.00.

Byggesak opplever stor sakspågang og har ikke greid å overholde saksbehandlingsfrister. Nå er bemanningen økt, og saksbehandlingen er mer effektiv enn den har vært på lang tid. Etterslep med saker fra perioden med sterkt redusert bemanning medfører imidlertid at saksbehandlingstiden for nyere saker blir lang, da eldre saker fortrinnsvis skal behandles først.

Det er vanskelig å anslå når en sak vil være ferdigbehandlet, men de eldste sakene behandles først og vi jobber hardt for å redusere saksbehandlingstiden. Det må derfor forventes opp til 6-12 måneders saksbehandlingstid i mindre prioriterte saker.

Saker er per d.d. prioritert slik:

  1. Næringssaker
  2. Nye boliger
  3. Nye fritidsboliger

Saksbehandlere vil ikke prioritere å svare på spørsmål om saksbehandlingstid, men holder åpent for dropin på Servicetorget tirsdager kl 09.00-14.00.