Ja til reform i næringsrådet

Frogn næringsråd har gjennomført en meningsmåling blant sine medlemmer om kommunesammenslåing - og resultatet var et klart ja.

"Det vurderes for tiden sammenslåinger av kommuner i Norge. Frogn kommune vurderer også dette, noe som kan berøre næringslivet i Frogn. Sett fra ditt firmas side, synes du at Frogn bør slå seg sammen med andre kommuner, eller synes du at Frogn  bør fortsette som egen kommune?"

Slik lyder det første spørsmålet i næringsrådets undersøkelse. 49 % mente Frogn bør slå seg sammen med andre kommuner, 25 % mente Frogn bør fortsette som egen kommune mens 15 % ikke mente det spilte noen rolle for sitt firma.

Her kan du se hovedresultatene fra Frogn næringsråds meningsmåling, som ble besvart av nesten 50% av medlemmene i løpet av noen dager.