Invitasjon områdeplan gamle Drøbak

Rådmannen har lagt fram planforslag til områdeplan for gamle Drøbak. Nå inviteres de politiske utvalgene til informasjonsmøte om planene. Møtet er også åpent for publikum.

Områdeplan for gamle Drøbak

Rådmannen har lagt fram planforslag til områdeplan for gamle Drøbak. Saken er utsatt i hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker. Høyre og Venstre har så langt lagt fram to alternative forslag til bestemmelser. Rådmannen invitere til møte om planforslagene.

Tid: Mandag 23. januar klokken 17.00- 20.00

Sted: Smia - stor sal

Foreløpig program - med forbehold om endringer:

17.00 - 18.30: Rådmannens presentasjon

Rådmannens forslag: gjennomgang av hovedtrekk og begrunnelse. Gjennomgang av hovedtrekk i alternative forslag- og foreløpig vurdering av konsekvenser.

18.30 - 19.00: Byantikvaren har ordet. Eksempler fra Drøbak.

19.00-19.50: Ordførers time: Partiene får anledning til å fremme synspunkt, og de kan stille spørsmål til rådmannen. Ordfører leder diskusjonen.

19.50: Veien videre: Rådmannen skisserer ulike alternativer for behandling av planene.

Velkommen!