Interkommunalt samarbeid fremover

Som en følge av at Ski og Oppegård kommuner slår seg sammen til Nordre Follo kommune fra 1.1.2020, har de to kommunene vedtatt å tre ut av flere interkommunale samarbeid fra samme tidspunkt. For Frogn er fire av disse relevante, blant annet Follo lokalmedisinske senter der Frogns legevakt er organisert.

Formannskapet i Frogn skal den 17. desember behandle en sak om hvordan Frogn kommune skal forholde seg til den nye situasjonen. I denne saken anbefaler rådmannen at avtalen med Follo byggetilsyn og Follo kvalifiseringssenter IKS sies opp, mens avtalen med Follo lokalmedisinske senter IKS opprettholdes. Kommunestyret fatter endelig vedtak i saken senere på dagen den 17. desember.

Møteinnkalling til formannskapet: https://sru.frogn.kommune.no/api/utvalg/204177/moter/516171/dokumenter/0

Mer informasjon om selskapene kommunen har eierinteresser i: https://www.frogn.kommune.no/enheter/personal-organisasjon-og-politikk/kommunalt-eierskap/