Bli med på integreringsdugnad

Flyktningtjenesten i Frogn flytter inn i den gamle Vimpelfabrikken i Storgaten. Her er det lagt opp til masse aktiviteter både på dag- og kveldstid.

Onsdag 20. april kl.17.00 inviterer vi til «Integreringsdugnad».

Her kan flyktninger og norske komme sammen for å se hvilke aktiviteter de kan starte opp sammen.

Flyktningtjenesten arrangerer ellers følgende aktiviteter:  

  • Språkkafe for flyktninger som trenger å praktisere norsk på ettermiddagen.
  • Leksehjelp for flyktninger som går på grunnskole/vgs.
  • Egen språkundervisning for mødre som er hjemme på dagtid. De kan også ta med  barna.
  • Egne aktiviteter for mannlige flyktninger og norske frivillige.
  • Egne temakvelder med fagfolk som kan veilede flyktninger i  blant annet psykisk helse, barneoppdragelse, helseproblematikk med mere.