Innsyn i byggesaker

Rutinene for innsyn i byggesaker er lagt om for å bedre sikkerheten. Nå må du derfor bestille byggesaksmappen dagen før du ønsker innsyn.

Nye rutiner for innsyn i byggesaker

Mapper/dokumenter som det ønskes innsyn i, må bestilles innen kl. 12.00 dagen før ønsket innsyn.

Bestilling gjøres via e-post: postmottak@frogn.kommune.no eller ved å ringe kommunen på tlf. 64 90 60 00. Mappene/dokumentene vil være tilgjengelige for innsyn på Servicetorget dagen etter bestillingen.

Dokumenter som inneholder opplysninger som er unntatt offentlighet må det begjæres innsyn i.

Det er dermed ikke lenger mulig å få innsyn i byggesaksmapper ved å møte opp på Rådhuset uten å ha forhåndsbestilt ønskede dokumenter. Dette fordi kommunen skal ha anledning til å kvalitetssikre dokumentene før utlevering.

Det er bygget nytt arkiv i kjelleren på Rådhuset, som skal gjøre det lettere å finne fram i de tusenvis av saker som behandles i kommunen.