Infomøte om Lindtruppbakken/Råkeløkkveien

Spent på "Drømmehagen"? Du inviteres til informasjonsmøte om prosjektet i Lindtruppbakken/Råkeløkkveien 20. juni 2017 kl. 18.00 - 20.00 på Rådhuset.

Frogn kommune gjennomfører offentlig informasjonsmøte om prosjektet i Lindtruppbakken/Råkeløkkveien 20. juni 2017 kl. 18.00 - 20.00 i møterom Fraunar på Rådhuset.

I møtet vil det innledningsvis bli holdt en orientering om Drømmehagen-prosjektet med tilhørende forslag til planprogram for den forestående planprosessen. Deretter vil det bli muligheter til å stille spørsmål i tillegg til en drøfting av prosjektet.

Materialet i planprogrammet vil være en videreføring av vinnerutkastet «Drømmehagen» fra den begrensede plan- og designkonkurransen våren/sommeren 2016. Utgangspunktet er nedfelt i konkurranseprogrammet, plan- og designkonkurranse Lindtruppbakken 7 og Råkeløkkveien 3, 7, og 9, datert 14.01.2016 med godkjenning i kommunestyret 15.02.2016.

Forslag til planprogram finner du her