IKT-samarbeid inn for landing

Samarbeidskommunene Vestby, Ås og Frogn går sammen for å levere gode IKT-tjenester og service til alle ansatte og brukere i de tre kommunene. Den nye enheten lander snart på Luftambulansens gamle lokaler ved Drøbak city.

IKT-prosjektet er svært fornøyd med de nye lokalene som samler alle IKT-ansatte. I Luftambulansens gamle lokaler skal de holde hus sammen med enhet for eiendom og hjelpemiddelsentralen i Frogn kommune. Overtakelse av bygget er 1. oktober i år og klargjøringen av lokalene starter nå.

Ny leder i Stor Follo IKT, Geir Lesteberg, starter også 1. oktober.

Fra 1. januar 2020 regner man med at alle ansatte i den nye IKT-enheten er samlokalisert.

Målet er å skape et godt team som skal levere gode IKT-tjenester og service til samarbeidskommunene Vestby, Frogn og Ås.  Vi er for små hver for oss for å drifte og utvikle IKT ut fra økonomi, driftsmiljø og kompetanse. Bedre tjenester og leveranseprosesser er de viktigste gevinstene ved IKT-samarbeid. I tillegg gir det også et større fokus på sikkerhet og risiko, et større IKT driftsmiljø, bedre utnyttelse av ressursene samt mer for pengene i form av stordriftsfordeler.

Geir Lesteberg (50) er ansatt som daglig leder for IKT-samarbeidet. Han er opprinnelig fra Førde, men er bosatt på Ski. Han kommer fra stillingen som IKT-sjef i Buskerud fylkeskommune, og er utdannet cand.scient i realfag, med påbegynt mastergrad i IT og ledelse fra UIO. Han tiltrer 1. oktober 2019.