Hverdagsrehabilitering: Hva er viktig for deg?

Hverdagsrehabilitering starter med spørsmålet «Hva er viktig for deg?». Vi tar utgangspunkt i dine mål og hvilke aktiviteter som er viktig for deg å mestre nå.

Dette tilbudet gis som et tett tverrfaglig samarbeid mellom hjemmebaserte tjenester, fysio- og ergoterapeuter og kommunens innsatsteam.

Det er mange som med alder, sykdom eller skade opplever at hverdagen blir utfordrende. Det er kanskje ikke lengre like enkelt å gjøre rent i boligen, gå til butikken, lage mat eller stelle seg selv og komme seg opp av sengen. Hverdagsrehabilitering innebærer å trene på å mestre hverdagens aktiviteter.

Treningen foregår hjemme hos deg eller i ditt nærmiljø, og innsatsen er tidsavgrenset og målrettet. Hjemmebaserte tjenester, fysio- og ergoterapeuter og kommunens innsatsteam er på banen, og vi starter med et kartleggingsbesøk for å gjøre en helhetlig vurdering av livssituasjonen. Så utarbeides en aktivitetsplan for rehabilitering. Alle aktuelle tjenester vil videre ha fokus på hva som er viktig for deg og trening i disse aktivitetene.

Målet er at våre innbyggere skal være lengst mulig aktiv i eget liv – i eget hjem!

Ønsker du å vite mer om hverdagsrehabilitering?

Kontakt Søknadskontoret i Frogn kommune på telefon 64 90 62 00.