Hva skal vår nye storstue hete?

Saga, Smia, Flammen eller Fraunar? Eller kanskje noe helt annet? Bli med på navnekonkurransen! Vi ønsker ditt forslag når vi snart skal innvie det nye Flerbrukshuset.

Rådmannen inviterer alle innbyggerne, lag og foreninger til å komme med forslag til navn på Frogns nye flerbrukshus. Sett fantasien i sving og finn det beste navnet på hele Frogns nye storstue på Dyrløkke!

Innkomne forslag vil bli vurdert av flerbrukshusets brukerstyre, før det blir endelig vedtatt i Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur.

Send inn dine forslag

Du kan legge inn forslagene dine og følge med etter hvert som forslagene strømmer inn på kommunens Facebookside www.facebook.com/frognkommune

Du kan også sende inn ditt forslag før 1. november til

Enhet for kultur og fritid
Postbokst 10
1441 Drøbak