Hva er viktig for deg?

I dag markerer helsepersonell over hele landet Hva er viktig for deg?-dagen.

Siden starten i 2014 har dette blitt en internasjonal bevegelse. Målet med denne dagen er å oppmuntre til flere gode samtaler mellom de som gir helse- og omsorgstjenester og de som mottar disse tjenestene og deres pårørende.

Vi ønsker at helsepersonell skal bli flinkere til å lytte, til å forstå hva som er viktig for den enkelte pasient eller bruker. Det fremmer god helse. I en travel hverdag er det utallige situasjoner der det som virkelig betyr noe for pasienten og de pårørende ikke forstås eller snakkes om.

Hva er viktig for deg?-dagen er en mulighet til å stoppe og tenke litt over hvordan vi lytter, hvem vi lytter for og hva vi gjør med svarene vi får.