Husk å skifte batteri i dag!

1. desember er røykvarslerens dag. Skift batteri, så er du på den sikre siden.

 Røykvarslerens dag 1. desember

Alle husstander skal ha fungerende røykvarslere. Dette innebærer testing hver måned og batteriskifte hvert år, med mindre man har røykvarslere med ti-års batteri, er tilkoplet det elektriske anlegget i boligen eller har FG-godkjent brannalarmanlegg.

En røykvarsler bør testes hver måned og alltid etter lengre tids fravær. Testknappen på moderne røykvarslere tester samtlige nødvendige funksjoner i brannvarsleren. Det er viktig å ha flere røykvarslere og at disse sammenkoples. Boligeiere er ansvarlig for brannsikkerheten i eget hjem.

Påbudt i alle boliger
Alle boliger skal ha minst én godkjent røykvarsler, alternativt et brannalarmanlegg. Med boliger menes leiligheter, rekkehus, privatboliger, hybelleiligheter, feriehus og hytter. Hensikten med å montere røykvarslere er at du skal få et tidlig varsel om at en brann er under utvikling. Du får da anledning til å redde deg selv og andre som oppholder seg i boligen, og kanskje slokke brannen. Særlig når folk ligger og sover, kan dette bety forskjellen på liv og død. Det er boligeieren som har ansvaret for å anskaffe og montere røykvarsler.  Leier du bolig, er det du som leietaker som har ansvaret for å teste røykvarsleren og skifte batteri jevnlig.

– En gang i året, rengjør den!
Røykvarsleren støvsuges regelmessig, minst en gang i året med en myk børste, og tørkes av med en lett fuktet klut. Har du tilgang til trykkluft, kan man forsiktig blåse røykvarsleren ren. Ikke forsøk å åpne røykvarsleren, da kan garantien bortfalle.

Velg optisk røykvarsler
Røykvarslere redder årlig minst 10-15 menneskeliv. Boligbranner starter ofte som ulmebranner. Optiske røykvarslere varsler slike branner raskest! Det finnes to ulike typer røykvarslere; optiske og ioniske. Disse oppdager branner på forskjellige måter.
Optiske varslere "ser." Boligbranner starter ofte som ulmebranner i møbler og elektrisk utstyr. En ulmebrann utvikler seg sakte og med mindre flammer. En optisk varsler "ser" de litt større partiklene i den giftige røyken som dannes når en ulmebrann utvikler se. Med en optisk varsler er sjansen større for at du blir varslet tidlig ved ulmebrann.
Ioniske varslere "føler." En brann med høy temperatur og mye flammer kalles gjerne en "høyenergibrann." Røyken fra en slik brann inneholder ioniske gasspartikler, som en ionisk røykvarsler reagerer på. I boliger er ikke høyenergibranner like vanlig som ulmebranner.

Koble varslerne sammen
Husk at du kan koble røykvarslerne sammen slik at alle varslerne piper samtidig ved brann. Dette er spesielt viktig dersom boligen din har flere etasjer.
Se etter CE-merket. Det er forhandlerne som er ansvarlig for at røykvarslerne de selger er produsert i henhold til regelverket. Det du må sjekke er at varsleren er CE-merket.
Representanter fra brann-/feiervesen, og det lokale elektrisitetstilsyn står for den lokale gjennomføringen. Aksjonen innledes med Røykvarslerens dag 1. desember og fortsetter med en tre-dagers landsomfattende boligkontroll.