Helsepersonell søkes!

Frogn kommune søker helsepersonell til beredskap i forbindelse med korona

Beredskapspool for helsepersonell; Vi søker sykepleiere, hjelpepleiere,
leger, medisinstudenter, fysioterapeuter og annet helsepersonell

Arbeidsoppgaver

Oppgaver innenfor sykehjem, hjemmetjenesten, rus/psykisk helse, boliger mennesker med funksjonsnedsettelse.

Eksempel på kvalifikasjoner

 • Sykepleier
 • Helsesykepleier
 • Jordmor
 • Vernepleier
 • Fysioterapeut
 • Lege
 • Hjelpepleier
 • Medisinstudent
 • Sykepleiestudent
 • Andre helsefagstudenter
 • Pleie og omsorgsarbeider
 • Ufaglært med relevant erfaring fra pleie og omsorgstjenester

Personlige egenskaper

Vi søker helsepersonell for rask tiltredelse ved behov i forbindelse med vår beredskap. Du må være fleksibel, endringsvillig og motivert for å gå inn i ulike situasjoner.

Vi tilbyr

Midlertidig engasjement med lønn i tråd med gjeldende avtaleverk. Gyldig, oppdatert politiattest i forbindelse med ansettelse.

Registrer din interesse her