Helsebygg blir masteroppgave

Helsebyggprosjektet på Ullerud blir masteroppgave på NMBU!

Ida Marie Strekerud fra Rakkestad har påbegynt siste året på sin masterutdannelse i skogfag. I mai 2017 planlegger hun å innlevere en masteroppgave om miljøgevinster ved å bygge massivtre som skal ta utgangspunkt Helsebyggprosjektet her i Frogn.

Interessen for dette feltet har kommet etter hvert som kunnskapen om tre har utviklet seg. Bygging av massivtre i Norge er dagsaktuelt og hypotesen er at bygging ved bruk av denne metoden vil bidra vesentlig på miljøet og å kunne nasjonale klimamål.

Frogn kommune synes det er gledelig at helsebyggprosjektet også er tema for unge studenter som er opptatt av miljø og bærekraftig verdiskapning.