Har du husket å lese av vannmåleren din?

I desember ble det sendt ut avlesningskort til abonnementene i Frogn kommune, med svarfrist til 31.12.15. Det er fortsatt mulighet til å lese av vannmåleren for de som har glemt dette - men nå haster det!

Til registrering av vannmåleravlesningen trenger du følgende opplysninger:

• Avtalenummer

• VannmålerID

Registrering av vannmåleravlesningen kan gjøres på følgende måter:

A) Frogn kommunes hjemmeside: www.frogn.kommune.no  

1) Gå inn på lenken for vannmåleravlesning.

2) Tast avtalenummer.

3) Tast vannmålerID og følg veiledningen. NB! Husk å bekrefte avlesningen.

B) Frogn kommune sin avlesningstelefon: 800 31 004

1) Tast avtalenummer (6 siffer) og avslutt med #

2) Tast vannmålerID og avslutt med #

3) Registrer vannmålerstand (5 siffer) og avslutt med #

4) Bekreft målerstanden med å trykke #, og vent på kvittering.

C) Avlesningskortet:

1) Les av vannmålerens telleverk.

2) Skriv inn målerstanden under «Ny avlesning».

3) Riv av og returnert kortet så snart som mulig (Porto er betalt).

 

Hva skjer ved manglende avlesning?

Ved manglende avlesning av vannmåler og innsendelse av vannmålerstand, fastsettes forbruket etter siste års forbruk. Hvis ikke oversikt over forbruk finnes, fastsettes forbruket etter bebyggelsens størrelse.

Gebyrklasse Areal Stipulert forbruk

1) 0 – 60 m2 75 m3

2) 61 – 140 m2 200 m3

3) 141 og større 300 m3

 

Lekkasje: utette kraner eller ventiler

Når det ikke brukes vann i huset, skal det ikke registreres forbruk på vannmåleren. Dersom en av de små viserne, trekant eller hjul på måleren beveger fortsatt på seg, har du en lekkasje på det interne nettet.

Pass på dryppende kraner og rennende toaletter! Les av vannmåler regelmessig, gjerne en gang i måneden. Vannlekkasjer kan bli dyrt. Se derfor nøye etter at ikke kraner, WC og sikkerhetsventiler lekker.

Et rennende vannklosett vil kunne bety ekstrautgifter på flere hundre kroner i året. Vannforbruk som skyldes lekkasje på privat sanitæranlegg, er huseiers ansvar og må utbedres for eiers regning. Ved mistanke om lekkasje på sanitæranlegget bør rørleggerfirma kontaktes.

Vannkraner som drypper:

• Langsom drypping – ca. 1 dråpe per sekund: omtrent 7 m3 per år.

• Hurtig drypping: omtrent 30 m3 per år.

• Renner tynt oppe/drypper nede: omtrent 100 m3 per år.

WC-sisterne som drypper:

• Så den kun kan sees ved nøye ettersyn: omtrent 100 m3 per år.

• Så det kan sees: omtrent 200 m3 per år.

• Så det er uro på overflaten: omtrent 300 m3 per år.

Beregning av kommunale avgifter på avløp er etter målt forbruk (vannmåler). Vann inn = Vann ut

Avregning

Når avlesningen har kommet inn til kommunen, avregnes det avleste forbruket mot innbetalt a konto. Denne avregningen skjer på terminfaktura. Dersom det er stor differanse mellom antatt forbruk (a konto) og avlest forbruk, vil datasystemet automatisk justere forbruket for neste år.