Har du hørt det?

Nytt informasjonsbilag fra Frogn kommune distribueres til alle kommunens husstander i disse dager. Les om alt det som skjer!

Følg med i vårt informasjonsbilag

Her kan du lese infobilaget for januar!

Har du ikke fått det?

Follo distribusjon skal distribuere til alle husstander. Ta kontakt med Servicetorget på 64 90 60 00 eller Follo Distribusjon (tlf 66 91 07 57 / 915 56964) om du ikke har mottatt månedens bilag.