Har du et hus du vil sette i stand?

Byantikvaren oppfordrer alle huseiere av verneverdige bygninger som trenger støtte til vedlikehold og restaurering: meld dere på infokurs!

Akershus bygningsvernsenter og Akershus fylkeskommune inviterer til informasjonsmøte om Kulturminnefondets tilskuddsordning. I tillegg kan du gå på kurs for å lære vindusrestaurering.

Kurs i vindusrestaurering

Se annonse her

Kulturminnefondet

Du vil få råd og veiledning i å utforme en søknad. Gunnhild Ryen fra Kulturminnefondet vil gå gjennom søknadsskjemaet og hvilke krav som stilles. Det vil være mulighet for å få hjelp med søknaden din fra kl 18. Ta gjerne med foto avbygningen eller anlegget du ønsker å søke tilskudd til.

Tid: Mandag 10. oktober 2016 kl 19 - 21.

Sted: MiA, Museene i Akershus` lokaler i Strømsveien 74 på Strømmen. 
Det vil være enkel servering. Museet har parkering.

Påmelding: Margret Lie Wessel: margret.lie.wessel@mia.no

For mer info: 

https://www.frogn.kommune.no/enheter/samfunnsutvikling/byantikvaren/

http://www.akershus.no/ansvarsomrader/kulturminner/nyheter/?article_id=204435

Husmannsstua på Veset har fått bistand fra Akershus bygningsvernsenter og Norsk Kulturminnefond.