Handlingsprogram 2021-24

Hva skal vi bruke penger på - og hvor må vi spare? Handlingsprogrammet forteller mye om den økonomiske fremtiden i Frogn de neste fire årene. Her er det vedtatte forslaget til handlingsprogram for 2021-24.

Innhold

Siste: Handlingsprogrammet ble vedtatt av kommunestyret i Frogn 14. desember 2020. Se den vedtatte versjonen her:

https://pub.framsikt.net/2021/frogn/bm-2021-hp_2021-2024_-_ny_mal/

------------

 - Frogn kommune er stolte av å levere gode tjenester til kommunens innbyggere. Slik skal det også være fremover – selv om vi står overfor noen år med økonomiske utfordringer, sier rådmann Harald K. Hermansen.

Se rådmannens direktesendte presentasjon på kommune-tv her:

https://frogn.kommunetv.no/archive/161

Rådmannens presentasjon i pdf her

Se mer informasjon om kommunens handlingsprogram her: https://www.frogn.kommune.no/enheter/okonomi/handlingsprogram/

Veien videre for kommunens handlingsprogram

Dette skjer videre:
• Budsjettkonferanse for formannskapet avholdes på rådhuset 4. november 2020.
• Formannskapet behandler budsjettet 30. november 2020 i Fraunar møterom i Rådhuset.
• Budsjettvedtaket fra formannskapet legges ut på offentlig ettersyn i 14 dager.
• Endelig behandling av budsjettet skjer i kommunestyremøtet 14. desember 2020.