Budsjett 2019 / økonomiplan 2019 – 2022, alminnelig ettersyn

Formannskapets forslag til budsjett og økonomiplan er lagt ut til alminnelig ettersyn etter kommuneloven §§ 44 og 45. Forslaget ligger ute til kommunestyrets behandling 17.12.2018.

Innhold

Dokumentene er publisert i sin helhet på hjemmesiden og ligger også til gjennomsyn på Servicetorget.

Eventuelle uttalelser sendes Frogn kommune, postboks 10, 1441 Drøbak eller på epost til postmottak@frogn.kommune.no<mailto:postmottak@frogn.kommune.no

Uttalelser må være mottatt i kommunen innen 16.12.18.

Se innstillingen fra formannskapet her:

Formannskapets innstilling til kommunestyret.docx

Saksutskrift fra formannskapet 3.12.18 som viser alle behandlinger og saksutredningen.docx