Budsjett 2019 / økonomiplan 2019 – 2022

Formannskapets forslag til budsjett og økonomiplan er lagt ut til alminnelig ettersyn etter kommuneloven §§ 44 og 45. Forslaget ligger ute til kommunestyrets behandling 17.12.2018.

Innhold

Dokumentene er publisert i sin helhet på hjemmesiden og ligger også til gjennomsyn på Servicetorget.

Eventuelle uttalelser sendes Frogn kommune, postboks 10, 1441 Drøbak eller på epost til postmottak@frogn.kommune.no<mailto:postmottak@frogn.kommune.no

Uttalelser må være mottatt i kommunen innen 16.12.18.

Se innstillingen fra formannskapet her:

Formannskapets innstilling til kommunestyret.docx

Saksutskrift fra formannskapet 3.12.18 som viser alle behandlinger og saksutredningen.docx