Grønn gavepakke

Frogn kommune har fått klimasatsmidler! Vi fikk full pott på våre innsendte søknader til Miljødirektoratet.

Klimasats-millioner gir grønn glede!

98 Klimasats-millioner er tildelt – og vår kommune mottar alene hele 650 000 ekstra miljøkroner! Søknadene fra Frogn som er bevilget er:

  • kr 250 000 til klimavennlig byutvikling – Drøbak tettsted
  • kr 400 000 til ladepunkt for biler med kommunal drift (hjemmebaserte tjenester)


Miljødirektoratet mottok hele 332 søknader til tilskuddsordningen "Klimasats – støtte til klimasatsing i kommunene" før søknadsfristen gikk ut i juni 2016. Søknadene hadde et samlet søknadsbeløp på totalt 414 millioner kroner. Rammen for tildeling er 98 millioner i 2016. Prosjektene skal bidra til klimagassreduksjon og tilpasning til lavutslippssamfunnet. Etter grundig vurdering i Miljødirektoratet, råd fra fylkesmennene og dialog med andre tilskuddsforvaltere har Miljødirektoratet besluttet å støtte 129 ulike prosjekter og tiltak, og 12 interkommunale nettverk.

Det er også bevilget kr 175 000 til klimanettverket i Follo, og Østfold fylkeskommune fått tilslag på søknad om test av fossilfrie kjøretøy og maskiner (5M) – der Frogn kommune kan låne utstyr gratis.

- Vi er veldig glade for å ha fått så god uttelling, sier en lykkelig planlegger med miljøansvar, Eli Moe i enhet for samfunnsutvikling. Hun understreker at også andre fylkeskommunale og kommunale prosjekter vil gjøre at kommunen kan nyte godt av økt kunnskap og kompetanse videre.

Se alle bevilgede tiltak her