Graving pågår

Det graves stadig i vår kommune - og nå er det gamle ledninger i Museumsveien, Vollveien og Gulliksbakken som skal til pers.

Avløpsledninger, overvannsrør og kloakksystemet i dette området skal rehabiliteres i månedene fremover, og arbeidet starter i Gulliksbakken i uke 26.  To entreprenører er satt på jobben som skal være avsluttet før høstregnet setter inn.

- Fylkesmannen har pålagt kommunene å separere så ikke overvannet går ut i spillvannsnettet. Dette får vi orden på nå, sier avdelingsleder i Miljø, idrett og kommunalteknikk, Eivind Smestad. 

Se kart over området.