Glitrende vann!

Onsdag 24. februar fikk Frogn kommune besøk fra Glitre vannverk.

Glitre er kommunens vannleverandør og besøket var i forbindelse med pågående arbeid innen hovedplanen for vannforsyning. Dialogen var veldig god og førte til mye bra erfaringsutveksling

Tidligere i år gjennomførte Frogn kommune noen tiltak på vannettet som medførte at overføringsmengden (vannstrøm i sjøledning) fra Glitre ble mer stabil. For dette har vi fått positive tilbakemeldinger.