Gatekunst i liten skrift

Har du lagt merke til sitatene som er spredd rundt på gater og torg i Drøbak? En gruppe studenter ved Høgskolen i Østfold, scenografilinjen, i samarbeid med Museologifaget på UiO, står bak prosjektet.

Gateskrift som kunst

Studieprosjektet er knyttet til aspekter ved Håøyas historie; både kvinnehistorie, retterstedshistorie og Blüchers skjebne. En del av prosjektet er å skrive små meldinger på gater, fortau og torget med «maling» som forsvinner i løpet av noen dager. Femti små sitater på flere språk, blant annet tysk, kan du nå lese rundt omkring i Drøbak. 

- Tanken er å formidle tanker om de tapte drømmene til de unge mennene som døde der ute, som representerer alle krigsoffer sine tapte liv, forklarer B. Kjartan Fønstelien ved Høgskolen i Østfold.

Studentene, som er en internasjonal gruppe, har lært om 2. verdenskrig og krigsminner i prosjektet på Håøya og i Drøbak. De har også intervjuet elever på Frogn videregående skole og den tyske skolen i Oslo, om ungdommenes framtidsdrømmer. Det er disse elevenes tanker som er skrevet ned på gater, fortau og torget i Drøbak.

Ta deg en rusletur og se!