Frokostmøte om badeanlegg for entreprenører

Kommunestyret har vedtatt at det skal bygges et svømme-/badeanlegg på Seiersten i Drøbak. Frogn kommune inviterer derfor entreprenører til frokostmøte fredag 20. november.

Klart for anbudskonferanse

1. desember 2015 kunngjøres en åpen anbudskonkurranse for oppføring av  svømme-/badeanlegget i tillegg til at Frognhallen skal rehabiliteres. Totalentreprisen vil også inkludere to opsjoner som innebærer bygging av en etasje over svømme-/badeanlegget til utleie for en treningssenteraktør og en opsjon som innebærer bygging av en ekstra etasje med kontorfasiliteter over nåværende kontorfløy i Frognhallen.

Les mer her: Rapport 1_02.10.2015 - Funksjonsbeskrivelse.pdf

Frogn kommune inviterer entreprenører til frokostmøte fredag 20. november kl. 08.00 – 10.00 der kommunen vil gi nærmere informasjon om prosjektet og den forestående anbudskonkurransen. Frokost serveres fra kl. 07.45

Velkommen til frokostmøte i kommunestyresalen på rådhuset!