Frogn og kommunereform

Arbeidet i forbindelse med kommunereformen fortsetter i Frogn, og tirsdag 12. april hadde den politiske arbeidsgruppa for kommunestruktur møte.

På møtet ble man enige om at ordfører og rådmann skal delta i oppstartsmøte for intensjonsavtale om etablering av ny kommune med kommunene Ås, Oppegård, Enebakk og Ski.

Formannskapet 20. april vil behandle spørsmålet om Frogn skal delta i forhandlingene. Forhandlingene er planlagt å starte 25. april. Kommunestyret 2. mai vil ta stilling til veien videre, selvfølgelig sammen med kommunens innbyggere i tiden fremover. Følg med! 

Klikk her for mer informasjon.