Frogn med i kriseberedskapsøvelse

«Ferge i full fyr ved Drøbak» var meldingen Frogn kommune mottok i går. Heldigvis var dette bare startskuddet for den store beredskapsøvelsen i regi av Fylkesmannen i Akershus som ble avholdt i til sammen 14 kommuner.

Det ble en hektisk dag for alle involverte i Frogn kommunes kriseledelse og beredskap. Øvelsen varte hele dagen, med stadig nye innspill og ukjente scenarier. Både kriseledelse, kriseteam og flere enheter i kommunen ble direkte involvert i øvelsen, der også politi og andre nødetater deltok. Nesodden kommune ble naturlig også kastet ut i krisearbeidet med å ta imot over 2000 passasjerer fra den brennende båten i beredskapsøvelsen.

Hensikten med øvelsen var å øve kommunenes kriseledelse i en realistisk hendelse for ytterligere å styrke beredskapskompetansen i kommunene. Særlig ble informasjonsarbeidet overfor media, publikum og egne ansatte pluss samhandling mellom kommunene og overfor andre etater vektlagt i øvelsen

- En nyttig øvelse, som gjør at vi kan lære og bli enda bedre, sier rådmann Harald K. Hermansen.

Varaordfører Rita Hirsum Lystad hadde også en sentral plass gjennom beredskapsøvelsen, særlig når det gjaldt å gi korrekt informasjon til innbyggere og media gjennom fiktive nettaviser, sosiale medier og andre deltagere i spilløvelsen.

- Det har vært en utrolig lærerik dag, og jeg takker alle involverte for en flott innsats. Det gir en trygghet i å vite at vi kan takle en krisesituasjon – selv om jeg selvfølgelig håper vi aldri vil få bruk for det i virkeligheten, sier hun.

Kommunene som deltok i øvelsen var Eidsvoll,  Enebakk, Fet, Frogn, Gjerdrum,  Lørenskog, Nesodden, Nittedal, Oppegård, Rælingen, Skedsmo, Ski, Sørum og Ullensaker.