Frogn kommune rammes av DDoS angrep

Frogn kommunes internettforbindelse har den siste uken periodevis vært rammet av dataangrep som kalles DDoS (distribuert tjenestenekt).

Dette betyr at angriperne via ett nettverk av maskiner overbelaster internettforbindelsen slik at tjenestene kommunen benytter ikke blir tilgjengelig. Dette har også rammet publikum sin tilgang til kommunens nettside.

Både kommunens internettleverandør og sikkerhetsleverandør har vært med på å kartlegge angrepene og det er avdekket at skolenes nettverk er målet. Det pågår en analyse av kartleggingene med mål om å avdekke kilden til angrepene.

Slike angrep er kostnadskrevende. Tilgang til internett er en viktig del av tjenesteproduksjonen til kommunen. Samtidig ble også andre kunder hos internettleverandøren rammet. Flere tiltak er iverksatt for å redusere skadevirkningene av angrepene mens de pågår.

Saken er politianmeldt og tidligere har personer som har stått bak angrep mot større virksomheter i Norge blitt siktet for grovt skadeverk. Strafferammen her er opptil 6 års fengsel.