Frogn høyt oppe på kommunetest

Frogn kommune tar en flott plassering i Forbrukerrådets test av kommunenes informasjon og service. Vi er nå på 4. plass i Akershus og på 19. plass på landsbasis! Så da er det vel lov å være litt stolte!?

Testen er utført av Forbrukerrådet i januar og februar i 2016, og det er service, tilgjengelighet og informasjonskvalitet som er undersøkt.

Tallene viser at Frogn kommune på landsbasis klatret opp fra 41. plass i 2013 til 19. plass i 2016. Enda mer relevant er det kanskje at vi ender på 4. plass i Akershus i konkurranse med blant annet Asker kommune, som er kåret til landets beste, og rike Bærum, som også ligger høyt plassert. Og ikke minst er det av interesse at vi har fått 1. plass i Follo!

Samlet resultat i årene fra 2005 - 2016 gir Frogn kommune en 26. plass blant landets kommuner, noe som viser en flott utvikling fra tidligere år.

- Det er all grunn til å gratulere med resultatet. Dette viser at arbeidet med informasjon og kommunikasjon tas på alvor. Vi ønsker å møte alle innbyggere på en positiv måte gjennom vårt servicetorg og byggesaks dropin-tilbud, og har videre opparbeidet effektive kommunikasjonsflater ved vår hjemmeside og gjennom sosiale medier som facebook, instagram og snap. Vi lager også et månedlig informasjonsbilag på papir som distribueres til alle innbyggere, som er svært populært, sier rådmann Harald K. Hermansen.

Se hele testen her

Alle informasjonsbilagene fra kommunen kan du se her

Følg oss her: 

Facebook: frognkommune

Instagram: frognkommune

Snap: skjeridrobak