FRIVILLIGHETENS ÅR 2022

I 2022 har hele Norge feiret frivillighetens år.

https://youtu.be/UsTQcY2-8QI

 

 

 

 I hele 2022 skal Norge feire frivillighetens år.

 1. Øke deltakelsen
 2. Fjerne barrierer for deltakelse
 3. Synliggjøre frivillig sektors betydning

Frogn kommune har invitert med paraplyorganisasjonene Frogn kulturråd, Frogn Friluftsforum og
Frogn idrettsråd til å utgjøre en lokal prosjektgruppe som skal bidra til å inspirere, synliggjøre, tilrettelegge og koordinere lokale møteplasser i Frivillighetens år. Videre vil det etableres ressursgrupper med deltakelse fra ulike aktører ut fra aktuelle temaer og arbeidsgrupper for tiltak. Gjennom hele 2022 skal vi feire med i utgangspunkt i den lokale frivillighetens aktiviteter, behov og ønsker og sentrale føringer for markeringen

Les om hvordan du kan delta i feiringen:

 • Registrer ditt lag og forening i Foreningsportalen for Frogn
  Foreningsportalen vil bidra til synliggjøring og samordning av aktivitet.
 • Register arrangementer i regi av frivilligheten i kommunens kalender
  https://www.frogn.kommune.no/kalender/
  Merk arrangementet: Frivillighetens år - tittel på arrangement
 • Ekstra lokal kulturstøtte til arrangementer i Frivillighetens år 
  Lag og foreninger som er registrert i Frivillighetsregistret og har sin hovedvirksomhet i Frogn kommune,
  kan søke om tilskudd til
  arrangementer som kan bidra tilrekruttering, økt aktivitet, synlighet og
  tilgjengelighet i det frivillige arbeidet
  .
   
  Søknad merket Frivillighetens år med beskrivelse av arrangementet og budsjett sendes
  postmottak@frogn.kommune.no   Søknadsfrist 1. mai 2022 
 • Familiedag i Badeparken 
  Søndag 28. august 2022 inviterer Frogn kommune i samarbeid med lag og foreninger til en opplevelses - og aktivitetsdag for hele familien i Badeparken. Det blir underholdning og mulighet til å utfolde seg i en rekke aktiviteter. Familiedagen vil være en fin anledning for lag og foreninger å vise frem sin aktivitet og bli bedre kjent med andre aktiviteter i kommunen.  
  Interessert? Send en melding til sammenforfrogn@frogn.kommune.no
   Arrangementet er støttet av Sparebankstiftelsen DNB
 • Dialogmøte med lag og foreninger 

Frogn kommune inviterer i samarbeid med Frogn kulturråd, Frogn Friluftsforum og Frogn idrettsråd til dialogmøte tirsdag 25. oktober kl. 18.00-20.30 i Smia flerbrukshus.

Tema: Samspill og samarbeid mellom frivillige lag og foreninger og kommunen.

Vi ønsker at alle foreninger deltar med 1 – 2 personer fra styret. Meld gjerne på flere om dere ønsker!

Påmelding innen 30. september til sammenforfrogn@frogn.kommune.no

Oppgi navn på forening, hvem som deltar og rolle (styremedlem, styreleder e.a.)

Se invitasjon her for mer info

Videre fremdrift etter gjennomført møte:

Frivillighet Norge vil lage en oppsummerende rapport med anbefalinger til videre dialog og samarbeid basert på innspillene fra kafedialogen med foreningene.

Rapporten vil inngå i Frogn kommunes utarbeidelse av et kunnskapsgrunnlag som skal danne grunnlag for utvikling av en frivillighetspolitikk. Dette arbeidet gjennomføres 1. halvår 2023.

 

 • Om VÅR DAG-kampanjen — Frivillighetens år 2022 (frivillighetensar.no)
  Lokallag og foreninger kan søke om opptil 25 000 kr til lokale arrangementer som skjer på sentralorganisasjonen sin VÅR DAG.
 • Bruk verktøykassen og last ned de offisielle logoene for å markere at dere feirer 2022 som frivillig organisasjon eller forening. Disse kan legges ut på nettsider, sosiale medier og i andre relevante kanaler. Hjelp oss å bli en samlet stemme som markerer 2022!

Siden vil oppdateres etter hvert som flere lokale tiltak utarbeides.

Brev til lag og foreninger i Frogn kommune

nasjonal side om frivillighetsåret  gir deg info om Frivillighetens år i hele Norge.

Fire gode grunner til å delta lokalt:

 • Få drahjelp i arbeidet med å få flere med
 • Bli mer synlig – det er lov å skryte
 • Få nye og styrke gamle samarbeidsrelasjoner
 • Gi alle som holder foreningslivets hjul i gang en fortjent honnør

 Vi gleder oss til et helt år med fokus på frivilligheten i Frogn!