FRIVILLIGHETENS ÅR 2022

I løpet av 2022 skal hele Norge feire frivilligheten - landets største lagarbeid

Innhold

I løpet av 2022 skal hele Norge feire frivilligheten - landets største lagarbeid - og få enda flere med på laget

                  

Det lokale arbeidet med Frivillighetens år, tar utgangspunkt i markeringens tre hovedmål:

 1. Øke deltakelsen
 2. Fjerne barrierer for deltakelse
 3. Synliggjøre frivillig sektors betydning

Frogn kommune har invitert med paraplyorganisasjonene Frogn kulturråd og
Frogn idrettsråd til å utgjøre en lokal prosjektgruppe som skal bidra til å inspirere, synliggjøre, tilrettelegge og koordinere lokale møteplasser i Frivillighetens år. Videre vil det etableres ressursgrupper med deltakelse fra ulike aktører ut fra aktuelle temaer og arbeidsgrupper for tiltak. Gjennom hele 2022 skal vi feire med i utgangspunkt i den lokale frivillighetens aktiviteter, behov og ønsker og sentrale føringer for markeringen

Les om hvordan du kan delta i feiringen:

 • Registrer ditt lag og forening i Foreningsportalen for Frogn
  Foreningsportalen vil bidra til synliggjøring og samordning av aktivitet.
 • Register arrangementer i regi av frivilligheten i kommunens kalender
  https://www.frogn.kommune.no/kalender/
  Merk arrangementet: Frivillighetens år - tittel på arrangement
 • Om VÅR DAG-kampanjen — Frivillighetens år 2022 (frivillighetensar.no)
  Lokallag og foreninger kan søke om opptil 25 000 kr til lokale arrangementer som skjer på sentralorganisasjonen sin VÅR DAG.
 • Bruk verktøykassen og last ned de offisielle logoene for å markere at dere feirer 2022 som frivillig organisasjon eller forening. Disse kan legges ut på nettsider, sosiale medier og i andre relevante kanaler. Hjelp oss å bli en samlet stemme som markerer 2022!

Siden vil oppdateres etter hvert som flere lokale tiltak utarbeides.

nasjonal side om frivillighetsåret  gir deg info om Frivillighetens år i hele Norge.

Fire gode grunner til å delta lokalt:

 • Få drahjelp i arbeidet med å få flere med
 • Bli mer synlig – det er lov å skryte
 • Få nye og styrke gamle samarbeidsrelasjoner
 • Gi alle som holder foreningslivets hjul i gang en fortjent honnør

 

Vi gleder oss til et helt år med fokus på frivilligheten i Frogn!