Frisør og fotpleie til helsebygget

Det nye helsebygget på Ullerud ønsker å tilby fotpleie og frisør til sine beboere. Er du interessert i å jobbe her? Sjekk anbudskonkurransen!

Invitasjon til anbudskonkurranse: Frisør og fotpleie

Det ønskes frisør og fotpleier, som primært skal tilby sine tjenester til beboere på:

• Ullerud helsebygg
• Dagsenteret
• Bofellesskapet

Konkurransegrunnlag finner du her:

Frist for innlevering av tilbud er tirsdag 4. april kl. 12.00.

Ullerud helsebygg - Frogn kommune

Nyskapende  Moderne  Miljøvennlig
Vi planlegger for fremtiden
Åpner våren 2017
Eldreomsorgen er i endring, det er vi også!