Forsinkelse for Flerbrukshuset

Flerbrukshuset SMIA skulle etter planen overtas i slutten av november i fjor. Fordi det ikke er gitt midlertidig brukstillatelse, har Frogn kommune ennå ikke fått overtatt bygget fra entreprenøren.

Fortsatt usikkert når kommunen vil overta Flerbrukshuset SMIA

Flerbrukshuset SMIA skulle etter den inngåtte kontrakten med Hersleth Entreprenør AS overtas i slutten av november i fjor. Frogn kommune har ennå ikke overtatt bygget fordi det blant annet ikke er gitt midlertidig brukstillatelse for bygget. Midlertidig brukstillatelse er, slik navnet tilsier, en tillatelse til å bruke et byggverk midlertidig. Dette betyr at kommunen ikke kan ta Flerbrukshuset i bruk, noe som er en forutsetning for overtakelse.

Entreprenøren jobber nå videre med å utbedre de mangler som er registrert under ferdigbefaringer på bygget. Dette tar dessverre veldig lang tid og medfører store konsekvenser både for Frogn kommune og Hersleth Entreprenør. Per i dag har ikke Frogn kommune informasjon om når entreprenøren har utført sine arbeider som gjør det mulig å ta bygget i bruk.

Som følge av denne usikkerheten har Frogn kommune besluttet at det ikke kan planlegges aktiviteter i Flerbrukshuset før etter sommerferien. Dette er sterkt beklagelig og betyr store ulemper for mange. Konsekvensene for Frogn kommune, kirken, frivillige lag og foreninger betyr at planlagte aktiviteter må flyttes eller avlyses. Dette er uheldig både økonomisk og for praktisk gjennomføring. Vi arbeider nå med å varsle alle de som har en avtale om bruk første halvår og Frogn kommune vil være behjelpelig med å tilrettelegge for alternative lokaler for de som har planlagt aktiviteter i flerbrukshuset før sommerferien.

Om midlertidig brukstillatelse skulle bli gitt på et tidligere tidspunkt så vil bygget bli tatt i bruk, men dette kan man ikke planlegge for i dag.

Om det skulle være noen ytterligere spørsmål ta kontakt med prosjektleder Bjørn Nordvik, e- post: bjorn.nordvik@frogn.kommune.no eller tlf. 415 31301.