Forhandlingene fortsetter

Forhandlingene om kommunereform fortsetter for fullt. Utkast til felles plattform begynner å ta form. Se mer her!

Hva er en felles plattform?

En felles plattform utarbeides for å avklare hva kommunene vil oppnå ved å bygge en ny kommune.

Plattformen skal uttrykke hva partene har til hensikt å gjennomføre i utviklingen av en felles ny kommune. Avtalen er et utgangspunkt for vedtak om fremtidig kommunestruktur i de respektive kommunene. Plattformen er fram til vedtak i kommunestyrene kun et forslag. Forhandlingsdelegasjonene har ikke myndighet til å godkjenne avtalen på vegne av kommunene.

Her kan du se siste versjon av dokumentet det jobbes med nå. Det arbeidet ledes av prosessleder Ellen Wibe.