Et klart nei fra Frogn

Ca kl 22.30 var stemmeurnene med resultatene fra de tre stemmestedene Smia, rådhuset og Dal skole talt opp.

Foreløpig valgresultat om kommunereform

Den foreløpige opptellingen viser at 4069 av Frogns innbyggere – noe som er en oppslutning på rundt 33 prosent - har stemt ved den rådgivende folkeavstemningen om kommunesammenslåing.

- Jeg er svært fornøyd med den jobben Frogn kommunes administrasjon har gjort i hele kommunereform-prosessen og i planlegging og gjennomføring av valget. Jeg hadde selvfølgelig håpet på en større valgdeltagelse enn de 33 prosentene vi så langt kan notere  - men slik er det, sier ordfører Odd Haktor Slåke.

Valgstyret har sitt møte mandag 13. juni kl. 17.00 – og etter dette vil det endelige stemmetallsresultatet foreligge.