Forbud mot å gjøre opp ild

Brannvesenet har nedlagt forbud mot å gjøre opp ild i og i nærheten av skog og annen utmark i blant annet i Frogn kommune. Forbudet gjelder også på privat eiendom, i hager og ved sjøen.

Som følge av stor fare for skog-, gress- og lyngbrann har brannsjefene i Mosseregionen, Follo, Sarpsborg, Fredrikstad, Rakkestad, Halden og Indre Østfold vedtatt totalforbud mot å gjøre opp ild i og i nærheten av skog og annen utmark.

Forbudet gjelder også på privat eiendom, i hager og ved sjøen dersom disse faller inn under definisjonen «i eller i nærheten av skog og annen utmark». "I nærheten av" defineres som nært nok til at flammer, gnister eller glør kan antenne vegetasjon eller annet brennbart materiale.

Ved sjøen inkluderer hele strandsonen i Drøbak, blant annet Badeparken, Skiphelle og Torkilstranda.

Forbudet omfatter blant annet bruk av engangsgriller, stormkjøkken, gassgriller samt annet utstyr som kan bidra til at vegetasjon antennes.

Klikk her for å lese mer ved Follo Brannvesen