Follo lokalmedisinske senter IKS - legevakt

Fra 1. mars vil Follo legevakts virksomhet overdras fra Ahus og blir en del av det nye interkommunale selskapet, Follo Lokalmedisinske senter IKS.

Legevaktsdelen av senteret får samme åpningstid som legevakten i dag, det vil si fra kl. 18.00 – 07.00 på hverdager og hele døgnet i helgene. Legevakt på dagtid vil for innbyggerne fortsatt være lokalt i egen hjemkommune.

Kontakt Legevakt

Interkommunal legevakt Ski sykehus (overføres til Follo LMS 1. mars 2016)
Hverdager, kl. 18.00 - 07.00 og i helger/høytider. Tlf. 116 117

I tillegg til legevakt består senteret av en døgnenhet for akutte innleggelser for Follo.