Folkevalgte om kommunebudsjettet

Frogns folkevalgte var mandag invitert til rådhuset for gjennomgang av kommunedirektørens forslag til budsjett. - Vi må bruke pengene riktig og bli best på å styre Frogn! sa kommunedirektør Georg N. Smedhus da han la frem sine tanker om handlingsprogrammet for de neste fire årene.

Hensikten er med budsjettseminaret er dialog og et bedre beslutningsgrunnlag for kommunepolitikerne når det handler om den økonomiske utviklingen i kommunen. Kommuneøkonomien i hele landet viser en høy utvikling i kostnadsnivå – og Frogn rammes hardt på grunn av høy gjeldsgrad, økte strømpriser og en befolkningsutvikling med færre barn og flere eldre. I møtet presenterte de ulike driftsområdene i kommunen ulike detaljer i budsjettforslaget for å gi politikerne et utgangspunkt for prioriteringene fremover.

– Budsjettet er overraskende lite vondt når det gjelder våre tjenester, men rammer ansatte i kommunen sterkere, sa ordfører Hans Kristian Raanaas og viste til organisasjonsendringen som nå gjennomføres i kommunen. Den har til hensikt å redusere antall årsverk, forenkle ledernivåene og tydeliggjøre ansvar. – Samtidig er det vår oppgave og vårt ansvar å sikre økonomien fremover, understreket ordføreren, og minnet politikerne på at det er mange muligheter fremover, selv om det blir tøft.

Kommunedirektør Georg N. Smedhus plasserte Frogn på kartet som den lille kommunen vi faktisk er: – Vi må erkjenne hvem vi er og ikke kopiere kommunene rundt oss. Dette fordrer på mange måter at både politikk og administrasjon tenker annerledes enn i de større nabokommunene. Fordi vi er små, må vi bli flinkere til å jobbe effektivt og se ting på tvers. Vi har ikke råd til store utredninger og mange rådgivere, men må være tett på ballen og jobbe nært i kommuneadministrasjonen. Sagt helt enkelt: Vi må bruke pengene riktig og bli best på å styre Frogn!

Veien videre for kommunens handlingsprogram

Kommunedirektørens forslag til budsjett ligger tilgjengelig på hjemmesiden www.frogn.kommune.no

Dette skjer videre:

•  Formannskapet behandler budsjettet 28. november 2022 i Fraunar møterom i Rådhuset.

• Budsjettvedtaket fra formannskapet legges ut på offentlig ettersyn i 14 dager.

•  Endelig behandling av budsjettet skjer i kommunestyremøtet 12. desember 2022.