Folkemøte om kommunereform

Ordfører Odd Haktor Slåke ønsket velkommen til over 140 fremmøtte som hadde funnet veien til folkemøtet om kommunereform på Dyrløkkeåsen skole torsdag kveld.

Fremtidig storkommune i Follo?

Informasjon om kommunereformen var hovedtema for møtet, men det var også rom for å stille spørsmål til panelet. Der satt ordfører, rådmann Harald K. Hermansen og de to forhandlingsdelegatene, Erik Lundeby og Rita Hirsum Lystad, som var med å utarbeide den felles plattformen for mulig reform med nabokommunene Enebakk, Oppegård, Ski og Ås i storkommunen Follo.

Ordfører orienterte om prosessen frem til i dag, utredningene som er gjennomført i Frogn og intensjonsavtalen som er utarbeidet sammen med de andre kommunene. Han understreket at det foreløpig ikke finnes noen entydige svar på mange av spørsmålene man stiller seg om mulig reform og og en ny fremtid i en felles storkommune.

Spørsmål var det mange av fra salen og panelet svarte fortløpende og etter beste evne om alt fra næringsutvikling, arbeidsplasser, politisk påvirkning og lokaldemokratiet til geografiske forskjeller, kompetanseutvikling og tjenestetilbud.

Rådgivende folkeavstemning avholdes i Frogn søndag 12. juni. Endelig svar vedtar kommunestyret i sitt møte 20. juni.

Over 140 fremmøtte fikk  informasjon og mange innspill om mulig kommunereform.