Folkemøte om kommunereform

Torsdag 26. mai kl. 19.00 arrangerer vi et folkemøte om kommunereformen på Dyrløkkeåsen skole (hallen).

Her vil du få informasjon om intensjonsavtalen som er forhandlet frem, "Plattform for en ny kommune i Follo".

Du vil også få anledning til å stille spørsmål og komme med innspill. Velkommen!