Flere falne fra 2. verdenskrig?

Kommunestyret har besluttet å etablere en minnelund over alle falne fra 2. verdenskrig i og fra nåværende Frogn kommune. Minnesmerket skal etableres på Frogns Tusenårssted, Badeparken. Nå trenger vi hjelp for å sjekke at opplysningene over de falne stemmer.

Etter år med gransking foreligger nå listen med 28 "ukjente" navn på personer som døde for fedrelandet under 2. verdenskrig, og som var fra eller ble drept i Drøbak eller Frogn. Nå ønsker komiteen din hjelp til kvalitetssikring.

Frogn har per i dag fire minnesmerker over falne under 2. verdenskrig. 22 av de falne har fått navnet sitt på minnesmerker. Flere personer er glemt eller utelatt. Minnesmerkene er dessuten fysisk spredt.

Nå ønsker man ett sted, med et minnesmerke over samtlige falne i eller fra Frogn. Kommunestyret har besluttet å etablere en minnelund på Frogns Tusenårssted, Badeparken, og her vil det bli satt opp et nytt minnesmerke over alle falne i og fra nåværende Frogn kommune.

- For å holde tidsplanen haster det nå å få bekreftet at opplysningene vi sitter med stemmer. Vi trenger lokalbefolkningens hjelp til å sikre at vi får med alle personene som skal med på et slikt minnesmerke, og at informasjonen om hver person er helt korrekt, sier major Jon-Ivar Paulsen, som sammen med Torstein Aamodt tok fatt i problemstillingen allerede i 2009 .

Dersom du mener noen mangler eller har andre innspill, bes du kontakte enhetsleder Pål Mørk på epost pal.mork@frogn.kommune.no, eller Jon-Ivar Paulsen på tlf. 90721412.

- Vi er også interessert i å få mer informasjon om enkeltpersonene, fotografier og kontaktinformasjon til deres pårørende, sier major Jon-Ivar Paulsen.

Se hele saken i Amta her