Flere arbeidsledige i Frogn

Mens det i Akershus er en liten nedgang i arbeidsledigheten, opplever Frogn kommune dessverre en sterk økning i antall arbeidsledige.

Pr mars 2016 har vi 190 helt ledige, dvs. 2, 3% ledighet – og det er det høyeste tallet for Frogn på flere år. De siste seks ukene er det registrert 63 nye arbeidssøkere, melder NAV Frogn. Disse fordeler seg slik:

• 28 personer under 30 år (den eneste yrkesgruppen som fremhever seg i noe grad er salg, hvor det er 7 registrerte)
• 24 personer 30 – 49 år (yrkesgrupper som fremhever seg er pleie- og omsorg og personlig tjenesteyting)
• 11 personer 50 – 66 år (yrkesgruppe som fremhever seg er økonomi og ledelse)

Det er ingen spesielle yrkesgrupper som skiller seg ut, men er ganske jevnt representert. Alle som mottar økonomisk sosialhjelp får krav om å registrere seg som arbeidssøkere. 

-  Vi ser en klar økning i antall ledige i Frogn. Vi har ikke hatt så mange helt ledige hos oss på flere år, bekrefter Gro Ravne, leder i NAV Frogn. - De som registrerer seg som arbeidssøkere nå har svært variert bakgrunn; noen ungdommer, noen EU/EØS-borgere og noen høyt utdannede godt voksne som er tilbudt sluttpakker i bedrifter som må nedbemanne. Krisen i oljesektoren har spredt seg til Oslo-selskaper, og det merkes lokalt nå. Generelt er arbeidsmarkedet stabilt godt i Akershus og Oslo. Mange av Frogns innbyggere er vant til å pendle til jobb i Oslo, og forhåpentlig vil de fleste raskt komme tilbake til arbeid ved egen innsats, tror Gro Ravne.


Landsoversikt
I landet som helhet er nå 3,3 prosent av arbeidsstyrken uten arbeid. I Akershus er det 8 267 personer, 2,7 prosent av arbeidsstyrken helt arbeidsledig. Det er en nedgang på 25 personer sammenlignet med i fjor. Den klart høyeste endringen i ledighet finner vi igjen innen ingeniør- og IKT-fag. Her er økningen fra i fjor på 165 personer eller 31 prosent. Det var 695 ledige personer med denne yrkesbakgrunnen i Akershus i mars.

Ullensaker og Eidsvoll har den høyeste ledigheten med 3,6 prosent av arbeidsstyrken i sin kommune. Den laveste ledigheten finner vi i Gjerdrum med 1,8 prosent helt ledige av arbeidsstyrken, mens Frogn nå altså ligger på 2,3 prosent.


Øker innsatsen i Frogn
- NAV Frogn forbereder seg på å øke innsatsen for de som blir ledige, dersom tendensene vi ser nå varer ved, forteller NAV-leder Ravne. - Vi har et eget markedsteam som kjenner bedriftene og næringslivet godt, og vurderer fortløpende å omdisponere personalressurser dersom arbeidsledigheten fortsetter å øke. Å bekjempe ungdomsledighet har alltid vært prioritert lokalt hos oss.

NAV Frogn har nettopp gjennomført en bedriftsundersøkelse blant næringslivet i Frogn. Her svarer alle unntatt en bedrift at de planlegger å nedbemanne eller å beholde dagens arbeidsstokk.  Kun en bedrift er optimistisk og sier de antakelig vil trenge økt bemanning.

- Etter påske vil over 70 personer få invitasjon til informasjonsmøter, og vi tilbyr ukentlige CV-verksteder. Her får du hjelp av erfarne veiledere til å forbedre din CV, og du får nyttige tips om hvilke muligheter NAV kan tilby. Det er viktig å holde høy motivasjon, fortelle venner, kontakter og familie om situasjonen og være åpen for muligheter, selv om du må pendle eller bytte bransje, anbefaler NAV-lederen, og ønsker velkommen til publikumsmottaket:

- Her har vi gratis telefon og data-utstyr/printer, slik at det er lett å søke jobber. Arealene bak kommunens service-torg er ledig for jobbsøking alle dager mellom kl. 08.00 og 16.00.  Ønsker du en timeavtale med veileder her, må du ringe 55 55 33 33.